Bones pràctiques mediambientals

Hem desenvolupat un manual de bones pràctiques mediambientals amb l'objectiu de millorar la sostenibilitat dels nostres espais.

Gestió de residus

Reducció del volum de residus, recollida selectiva de materials i màquines compactadores de paper in-situ, han estat alguns dels reptes aconseguits fins al moment.

Energies renovables

El recinte de Gran Via compta amb 135.000m2 de panells solars fotovoltaics que generen 4.4GWh d'electricitat a l'any i eviten l'emissió anual de 2.047 tones de CO2 a l'atmosfera.

Eficiència energètica

S'ha instal·lat enllumenat de baix consum. En l'àmbit de la climatització, gràcies a l'adequació de la temperatura de confort, s'ha aconseguit estalviar molta energia i minimitzar l'impacte en el medi ambient.

Eco-disseny

A la via de l'eco-disseny, el fet de treballar amb estands reutilitzables i reciclar estructures s'ha reduït notòriament el volum de residus i emissions de CO2.