FAQs sobre Sostenibilitat

Com promou Fira l'ús de les fonts renovables?

El 100% de l'energia utilitzada per Fira és energia verda. Prové d'energies renovables com la solar, eòlica, hidràulica, mareomotriu i geotèrmica, juntament amb biomassa i biogàs. Aquí s'inclou tant el consum generat en els recintes (estands, àrees d'exposició, congressos o activitats relacionades, etc.) com el de les oficines. Aquesta iniciativa suposa un estalvi de 12.500 tones menys d'emissions de CO2 a l'any, una xifra equivalent a la plantació d'un milió d'arbres.

A més de consumir energia 100% verda, el recinte de Gran Via compta amb una planta fotovoltaica de 25.947 panells a la seva coberta sobre una superfície de 135.000 m2 que generen 5,86 GWh d'electricitat a l'any, evitant l'emissió de més de 2.200 tones de CO2. Tanmateix, Fira està connectada a la xarxa de distribució de fred i calor municipal, consumint energia procedent de fonts renovables.

Quines iniciatives d'estalvi energètic s'apliquen des de Fira a les instal·lacions dels recintes?

Fira inverteix de forma continuada en la millora de l'eficiència energètica mitjançant la instal·lació de les tecnologies i equips més avançats. En aquest sentit, Fira és pionera a Espanya en equipar tot un recinte (Gran Via) amb tecnologia IOT per optimitzar el consum energètic associat a HVAC. Fira també ha instal·lat sistemes d'il·luminació de baix consum (LED) entre d'altres iniciatives.

Podem mesurar el consum energètic d'un esdeveniment?

El recinte Gran Via de Fira disposa d'un sistema de gestió energètica que permet conèixer en detall l'energia consumida. El consum d'energia durant un esdeveniment es pot mesurar a través del Sistema de Gestió d'Edificis (BMS) de Fira.

Quines mesures existeixen a Fira per als participants i visitants amb mobilitat reduïda?

El recinte de Gran Via és totalment accessible, garantint la plena participació de tots els assistents. El recinte està lliure d'obstacles i totes les seves plantes són accessibles mitjançant ascensor. Poseu-vos en contacte amb el nostre equip de Fira per obtenir més informació sobre accessibilitat o per a qualsevol sol·licitud concreta.

Els panells de control de l'ascensor estan situats a una alçada accessible, entre 850-1100 mm, i tenen escriptura en Braille per als assistents amb discapacitat visual. La funció d'intercomunicador es troba disponible a través del botó d'alarma. També podem proporcionar cadires de rodes i scooters de lloguer per a persones usuàries de cadires de rodes.

Puc accedir als recintes fàcilment en transport públic?

Sí, Barcelona disposa d'una xarxa de transport públic àmplia i eficient. Tots dos recintes, tant Gran Via com Montjuïc, estan comunicats de forma directa i convenient a la xarxa de transport públic de la ciutat. En aquest sentit, el transport sostenible és una de les principals apostes de Fira en matèria de desenvolupament sostenible. També hi ha aparcaments públics de bicicletes als dos recintes.

El recinte de Gran Via és fàcilment accessible amb la L9 i L10 de metro i FFCC. Diverses línies d'autobusos també connecten el recinte amb la ciutat. Així mateix, es pot arribar-hi des de l'aeroport amb la L9 de forma directa.

El recinte de Montjuïc es troba al centre de la ciutat i està ben comunicat amb el transport públic local.

Trobareu instruccions més detallades sobre Com arribar als recintes aquí: Gran Via i Montjuïc.

Fira ha rebut algun certificat o premi pels seus esforços i èxits en matèria de sostenibilitat en el passat?

Fira va rebre el Premi al Desenvolupament Sostenible (2017) de l'Associació Global de la Indústria Firal (UFI) que representa els principals organitzadors de fires comercials del món. El premi reconeix el compromís de Fira a ajudar Barcelona a convertir-se en una destinació de referència en termes de sostenibilitat firal.

Fira ha rebut la ISO 14001 i està treballant en la certificació EMAS (Environmental Management Systems). A més, estem adherits a el Compromís de Sostenibilitat Turística Biosphere de Barcelona des de 2019. Biosphere reconeix a les empreses compromeses amb una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, la cultura, les condicions laborals, la igualtat de gènere i la seva contribució social i econòmica. Podeu trobar més informació al següent enllaç: https://www.biospheretourism.com/en

Quines estructures organitzatives té Fira per respondre als objectius i iniciatives de la seva política de sostenibilitat?

La direcció executiva de Fira s'ha compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. A més, des de la direcció s'ha format un Comitè de Treball de sostenibilitat a càrrec de la implementació, coordinació i difusió de les iniciatives de sostenibilitat tant per als nostres esdeveniments com per a les nostres activitats internes.

La Política de Sostenibilitat de Fira és pública?

Sí, la Política de Sostenibilitat de Fira és pública i es pot descarregar al següent enllaç.

Puc fer el càlcul de la petjada de carboni del meu esdeveniment a través de Fira?

Sí, Fira ofereix el servei per realitzar càlculs i informes de petjada de carboni per a esdeveniments, tant per organitzadors com per a expositors. Les emissions es poden compensar mitjançant la plataforma Clean CO2, invertint en projectes de desenvolupament ambiental i social. Poseu-vos en contacte amb l'equip de Fira per obtenir més informació sobre aquests serveis.

Com pot ajudar-me Fira a que el meu esdeveniment sigui més sostenible?

Fira Barcelona s'ha associat amb la consultora Anthesis Lavola i ofereix una àmplia gamma de serveis i iniciatives de sostenibilitat:

• Càlcul de la petjada de carboni i compensació de les emissions tant per l'event com per l'estand

• Plataforma gratuïta de el càlcul de la petjada de carboni per compensar les emissions dels assistents i obtenció del certificat de Clean CO2 de compensació

• Certificació d'esdeveniment sostenible amb la marca Towards Zero Impact

• Serveis de consultoria i comunicació per fer els esdeveniments més sostenibles

A més, disposem de serveis com moqueta reciclable i realitzem la gestió selectiva de residus als esdeveniments. També podem assessorar-los sobre altres accions i iniciatives per fer els seus events més sostenibles. Poseu-vos en contacte amb l'equip de Fira per obtenir més informació sobre aquests serveis.

Fira integra requisits de sostenibilitat als seus contractes amb proveïdors?

Sí, el compromís de Fira amb la sostenibilitat també es reflecteix en la contractació amb proveïdors i partners, ampliant encara més el nostre compromís amb la sostenibilitat al llarg de la cadena de producció. Les noves licitacions i contractes s'actualitzen amb disposicions mediambientals i amb 'millors pràctiques' de sostenibilitat, que formen part dels nostres criteris de selecció. D'aquesta manera, incentivem als nostres proveïdors a que adoptin més pràctiques de sostenibilitat certificades i desenvolupin materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

A més, el departament de compres de Fira està treballant actualment en la implementació de l'certificat ISO 20400 per a compres sostenibles.

Quins són els objectius mediambientals i les metes de reducció de residus de Fira?

Fira s'ha compromès a realitzar les següents accions en els propers dos anys:

• Obtenció de les certificacions ISO 14001 - 2015 i EMAS

• Reducció del 75% de la petjada de carboni

• Reducció del 5% del consum de moqueta d'exposició no reciclable

• Augment del 5% dels residus no recuperats amb anterioritat

• Reducció del 5% del consum per persona de paper no reciclable a les oficines de Fira

• Promoció de fórmules d'economia circular, eco disseny i reutilització de materials per a la minimització dels residus generats durant la nostra activitat.

• Optimització de la recollida selectiva de residus a cada esdeveniment, assegurant la millora contínua dels ràtios de reciclatge

• Promoció de la transició cap a oficines més sostenibles, minimitzant el consum de recursos, millorant el reciclatge de residus i promovent accions diàries que redueixin l'impacte ambiental.

Quantes fraccions de residu se separen a Fira? Un organitzador pot sol·licitar una fracció de reciclatge especial? Es proporcionen contenidors de reciclatge a llocs molt visibles i convenients tant per a expositors com per a assistents?

Fira disposa d'un punt 'verd' per a la gestió de residus als recintes de Montjuïc i de Gran Via, i gestiona les següents fraccions de residus: paper-cartró, plàstic-metall-llaunes, vidre, residus orgànics, fusta, residus metàl·lics i residu mixt (o resta).

A més, comptem amb compactadores de paper i plàstic al propi recinte.

Durant els esdeveniments es proporcionen papereres de residu mixte a zones visibles. També oferim solucions de reciclatge de plàstic, paper i altres tipus de residus sota petició.

Puc sol·licitar informes detallats sobre la gestió de residus del meu esdeveniment, inclosos els residus totals i el desglossament de les diferents fraccions? Ie. vidre, plàstic, paper, etc.

Sí, des de Fira podem proporcionar informes detallats del residu d'un esdeveniment amb un desglossament del pes de les principals fraccions de residu per dia i pel total de l'esdeveniment.

Fira ofereix servei de moqueta reciclable?

Sí, Fira disposa de moqueta reciclable. Poseu-vos en contacte amb l'equip de Fira per obtenir més informació sobre aquest servei.

Fira utilitza productes de neteja respectuosos amb el medi ambient?

Els productes desinfectants altament agressius estan prohibits per raons ambientals. De forma addicional, els organitzadors poden sol·licitar productes de neteja ecològics sota comanda.

Els expositors poden sol·licitar contenidors per als diferents tipus de residu?

Sí, es poden contractar contenidors per a diferents tipus de residus a través de ServiFira.Fira proporciona uns serveis eficients als muntadors i expositors per garantir que la gestió de residus es realitzi de forma correcta i d'acord amb les iniciatives de sostenibilitat.

Hi ha estacions de càrrega per a vehicles elèctrics als recintes de Fira?

Sí, hi ha punts de recàrrega disponibles per a visitants i organitzadors. Actualment hi ja 14 unitats al Pàrquing A de la Gran Via i 4 al Pàrquing Lleida de la recinte de Montjuïc.

També hi ha 12 punts de recàrrega dins el recinte per a ús dels proveïdors.

Com col·labora Gastrofira en la separació i reducció general de residus de Fira als càterings, cuina i restaurants? Quines fraccions podríem arribar a separar a un esdeveniment?

Gastrofira realitza la separació del residu en diverses fraccions en els seus restaurants, magatzems i a la cuina central de producció. Durant els esdeveniments, en funció de l'oferta es podrà ampliar la quantitat de fraccions a reciclar sobre les opcions ja existents a Fira. Poseu-vos en contacte amb l'equip de Gastrofira per rebre informació sobre totes les opcions disponibles.

Com es gestiona des de Gastrofira l'excedent alimentari? Dóna aliments i materials a organitzacions socials?

Gastrofira col·labora amb el programa "BCN Comparteix el menjar" de l'organització Nutrició sense Fronteres. El seu objectiu és reduir el malbaratament d'aliments i protegir el dret universal de l'accés a l'alimentació per a aquells ciutadans que viuen en la pobresa. Des de 2012, aquest programa ha aconseguit recollir 70 tones d'aliments cuinats provinents de 17 empreses que han lliurat a 15 organitzacions socials.

Gastrofira també col·labora amb la campanya de recollida d'aliments "La fam no fa vacances" i ha participat als projectes "Refresh" i ECOWASTE4FOOD per quantificar el malbaratament alimentari.

Quina és la política de Gastrofira per fer front al plàstic d'un sol ús als serveis de cuina i càtering?

Gastrofira ha implementat el programa Cap a la Reducció de Plàstic. L'objectiu és el d'augmentar l'ús de material compostable i reciclable, mitjançant la introducció de materials bioplàstics (PLA) i el descart dels materials els sol ús, reemplaçar les llaunes d'alumini o ampolles de PET per ampolles de vidre amb l'objectiu de reduir el 90% de plàstic d'un sol ús en tota la producció i els establiments de càtering per al 2020. Algunes d'aquestes iniciatives inclouen les següents accions:

▪ Palets de fusta: substitució dels palets de plàstic per palets fusta embolicats en paper

▪ PLA: substitució dels plats i coberts de plàstic d'un sol ús per material compostable, introduint l'ús de bioplàstics (PLA)

▪ Envasos de Tetra Brik: s'elimina l'ús d'ampolles de plàstic de llet

▪ Ampolles de vidre: s'inclouen a l'oferta de Gastrofira per a totes les begudes (excepte l'aigua) en lloc de llaunes d'alumini o ampolles PET i es redueix l'ús de llaunes i ampolles PET als locals de restauració

▪ Càpsules de cafè: es recullen totes les càpsules de cafè Nespresso i es reciclen utilitzant una bossa biodegradable lliurada a cada client

També podem oferir l'ús de vaixelles reutilitzables (per exemple, plats de porcellana, gots i estris per servir).

Quina és la oferta de productes locals, orgànics i / o sostenibles de Gastrofira?

Aproximadament un 50% dels nostres ingredients procedeixen d'Espanya, i la major part de Catalunya. Gastrofira aposta tanmateix per productes de proximitat i de temporada, i inclou també productes orgànics a la seva oferta de beguda i menjar. Gastrofira pot assessorar l'organitzador a l'hora de dissenyar l'oferta per trobar els productes més adients i crear una oferta especial i ajustada a les necessitats de l'organitzador.

L'oferta de Gastrofira, inclou opcions alternatives per persones amb necessitats dietètiques especials (per exemple, al·lèrgens / halal / veganes)?

Sí, Gastrofira ofereix una àmplia gamma d'opcions culinàries i dietètiques per satisfer les necessitats dietètiques especials. En aquest sentit, animem tant a organitzadors com visitants a que en informin sobre les seves necessitats i, d'aquesta manera, poder oferir una àmplia oferta que cobreixi tots els seus requisits. També tenim disponibles els cartells d'informació d'al·lèrgens sota comanda.

Els nostres xefs treballen mà a mà amb un nutricionista intern per crear receptes adaptades a totes les restriccions dietètiques. També oferim menjars especials per satisfer els requisits religiosos.

Com afecta el COVID a la sostenibilitat dels esdeveniments de restauració i materials utilitzats?

Gastrofira manté el seu ferm el compromís amb la sostenibilitat, alhora que introdueix les mesures de sanitat i prevenció més exigents durant la pandèmia per eliminar qualsevol risc sanitari. D'aquesta manera, si bé durant la pandèmia la presentació dels aliments variarà cap a formats individuals i embolicats d'un sol, es mantindrà la política de reducció de plàstic incentivant la introducció de materials biodegradables, minimitzant, d'aquesta manera, l'impacte sobre el medi ambient.

Es pot sol·licitar aigua potable en dispensadors o en ampolles per a tots els esdeveniments amb càtering, eliminant així totes les ampolles de plàstic individuals d'un sol ús?

Sí, des de Gastrofira oferim fonts d'aigua així com sistemes de purificació d'aigua que es connecten directament a la xarxa de subministrament d’aigua de la ciutat. . Els gots que acompanyen la font poden ser de PLA o de cartró. Gastrofira te una àmplia oferta de formats d'aigua a l'engròs i individual (cartró reciclat, vidre...). Poseu-vos en contacte amb l'equip de Gastrofira per rebre informació sobre totes les opcions disponibles.